Τίτλος: Διενέργεια έρευνας και πορίσματα αυτής – Αντεγκληματική πολιτική και μέτρα ασφαλείας αναφορικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 
Χρονική Διάρκεια: 15 μήνες

Περιγραφή:

Στην Ε.Ε.3 πραγματοποιείται περιγραφική / επεξηγητική έρευνα και έρευνα αξιολόγησης / αποτίμησης με πρωτογενή δεδομένα σε δείγμα σκοπιμότητας (χρήστες κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο με υποθέσεις σχετικές με την διασπορα ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο, την (ανα)ασφάλεια που αυτές δημιουργούν στους χρήστες του διαδικτύου, την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας και προτάσεις εγκληματοπροληπτικών θεσμών και πρακτικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται σε ημερίδα καθώς επίσης πραγματοποιούνται και επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφορικά με το θέμα και τα πορίσματα που έχουν ήδη προκύψει από τις προηγούμενες Ε.Ε.

 

Στόχος:

Κάνοντας χρήση των ως αποτελεσμάτων μα και των πορισμάτων της ανάλυσης από την Ε.Ε.1, στόχος της Ε.Ε.3 και καινοτομία της διατριβής είναι  η πρόταση de lege ferenda εγκληματοπροληπτικών νομοθετικών ρυθμίσεων και μέτρων ασφαλείας για την προστασία των χρηστών από τις ψευδείς ειδήσεις σε ψηφιακά συστήματα και στο διαδίκτυο.

 

Παραδοτέα:

Επιστημονικές εκθέσεις:

  1. Διενέργεια έρευνας – Ανάλυση δείγματος
  2. Επεξεργασία ερωτηματολογίων
  3. Πραγματοποίηση ανάλυσης δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα και σύγκριση με τα αποτελέσματα των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο
  4. Αποτελέσματα έρευνας – στατιστική και ποσοτική επεξεργασία – σύγχρονες εκτιμήσεις
  5. Αντεγκληματική πολιτική: de lege ferenda εγκληματοπροληπτικές νομοθετικές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας που αφορούν στην προστασία των χρηστών από τις ψευδείς ειδήσεις σε ψηφιακά συστήματα και στο διαδίκτυο.
  6. Ιστοσελίδα με τα αποτελέσματα του έργου
  7. Δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα αναφορικά με το θέμα.