Δυνάμει της κατάρτισης των παραδοτέων κειμένων και των δράσεων που παρουσιάζονται κατωτέρω εκπληρώθηκαν οι ερευνητικοί στόχοι της Ε.Ε.3, οι οποίοι είχαν τεθεί στην πρόταση της εν λόγω έρευνας. Συγκεκριμένα, οι δράσεις μέσω των οποίων εκπληρώθηκαν οι ερευνητικοί στόχοι της Ε.Ε.3 είναι οι εξής:

1.  Διαλέξεις του ΜΕ /ΕΥ στο πλαίσιο διάχυσης του ερευνητικού του έργου μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στο μάθημα LAW283, που διδάσκεται στο τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στις 26.11.2020 και 03.12.2020. Οι εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν στην αγγλική γλώσσα και είχαν ως θέματα:

 – “Online disinformation and dissemination of fake news – Criminal and criminological treatment – Reflections and theoretical perspectives on the practices and limits of prevention”

– Online disinformation and dissemination of fake news – Criminal and criminological treatment – Survey methodology – Survey outcome in Greece (2020)”

Για τις διαλέξεις αυτές χορηγήθηκαν βεβαιώσεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Εκπληρωθείσα η υπό f) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ενημέρωση επιστημόνων και χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης

2. Παρουσίαση-ομιλία του ΜΕ/ ΕΥ στη διαδικτυακή ημερίδα του ΕΛΙΔΕΚ «Το επόμενο βήμα: Δημιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων» στις 27.01.2021 με θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση των fake news: αποτελέσματα έρευνας και καινοτόμες προκλήσεις».

Εκπληρωθείσα η υπό d) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με παρουσίαση των πορισμάτων του έργου σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο το ποινικό δίκαιο, την εγκληματολογία και την πληροφορική.

3. Παρουσίαση – ομιλία του ΜΕ/ ΕΥ και των Ευαγγελίας Ανδρουλάκη και Βασιλείου Καραγιαννόπουλου στην αγγλική γλώσσα στο διεθνές συνέδριο «THE CRIMINOLOGY CONSORTIUM» – FIRST ANNUAL MEETING, 18-20 Νοεμβρίου 2020 με θέμα «Online fake news and disinformation criminal and criminological treatment – Survey outcomes in Greece».

Εκπληρωθείσα η υπό d) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με παρουσίαση των πορισμάτων του έργου σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο το ποινικό δίκαιο, την εγκληματολογία και την πληροφορική.

4. Παρουσίαση – ομιλία του ΜΕ / ΕΥ στην αγγλική γλώσσα στο συνέδριο με θέμα «Cybersecurity: Protecting your On-Line Business» στο πλαίσιο του έργου Digital Internationalisation and Financial Literacy Skills for Micro-Entrepreneurs Project number 600834-EPP-1-2018-1-MT-EPPKA2-KA (οrganised by: University of West Attica & IDEC S.A.), την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 με θέμα: «Modern aspects of cyber crime and cyber security – The fake news example».

Εκπληρωθείσα η υπό d) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με παρουσίαση των πορισμάτων του έργου σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο το ποινικό δίκαιο, την εγκληματολογία και την πληροφορική.

5. Συμμετοχή όλης της ερευνητικής ομάδας στο συνέδριο «11ο Infocom Security – From CyberSecurity … to Cyber Resilience» στις 21, 22 και 23 Απριλίου 2021 (https://www.infocomsecurity.gr/) σε αποκλειστικό για την αναλυτική παρουσίαση της έρευνας πάνελ συζήτησης με τίτλο «Τα fake news στο διαδίκτυο – νομική και τεχνολογική προσέγγιση – ερευνητικά δεδομένα και αποτελέσματα έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (βλ. διαδικτυακά το πρόγραμμα με τις σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας σχετικά με την χρηματοδότηση της έρευνας από τη ΓΓΕK και το ΕΛΙΔΕΚ στο url: https://www.infocomsecurity.gr/11o-infocom-security/infocom-security-day-2-pempti-22-aprilioy/ – προσπελάστηκε στις 11.07.2021). Οι διοργανωτές του συνεδρίου έχουν αναρτήσει στην διαδικτυακή πλατφόρμα youtube βιντεοσκόπηση ολόκληρης της παρουσίασής μας (url: https://www.youtube.com/watch?v=97NnzLeMwz0 – χρονική διάρκεια: από 6:30:45 έως 7:32:28 –  προσπελάστηκε στις 11.07.2021). Στο εν λόγω πάνελ παρουσιάστηκαν αναλυτικά διατάξεις  ποινικού δικαίου για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, τεχνολογικές εφαρμογές για την πρόληψη της παραπληροφόρησης καθώς και αποτελέσματα της έρευνας πεδίου με προτάσεις αντεγκληματικής πολιτικής.

Εκπληρωθείσα η υπό d) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με παρουσίαση των πορισμάτων του έργου σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο το ποινικό δίκαιο, την εγκληματολογία και την πληροφορική.

6. Παρουσίαση – ομιλία του ΜΕ / ΕΥ στην αγγλική γλώσσα στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο «Contemporary Societies in Motion – Pioneering qualitative research methods in the study of deviance and social control» το οποίο διοργανώθηκε στις 27 και 28 Μαΐου 2021 από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος με θέμα «Online fake news and disinformation criminal treatment – Survey outcome in Greece – Quantitative and qualitative analysis». Στην ομιλία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας και η ανάλυσή τους.

Εκπληρωθείσα η υπό d) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με παρουσίαση των πορισμάτων του έργου σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο το ποινικό δίκαιο, την εγκληματολογία και την πληροφορική.

7. Παρουσίαση – ομιλία του ΜΕ / ΕΥ στην αγγλική γλώσσα με θέμα «Criminal and criminological treatment of hoaxes – De lege ferenda challenges through an interdisciplinary approach according to the survey outcome of the project»σε πάνελ συζήτησης με τίτλο «Misinformation and fake news in a Contemporary society in motion”– Interdisciplinary research approach and suggestions at the University of West Attica (Greece)» στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο ‘Contemporary Societies in Motion – Pioneering qualitative research methods in the study of deviance and social control’ το οποίο διοργανώθηκε στις 27 και 28 Μαϊου 2021 από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος. Στην ομιλία παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που προκύπτουν από την έρευνα και την ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της σε ό,τι αφορά την βελτιστοποίηση των ποινικών διατάξεων για την πρόληψη της παραπληροφόρησης.

Εκπληρωθείσα η υπό d) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με παρουσίαση των πορισμάτων του έργου σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο το ποινικό δίκαιο, την εγκληματολογία και την πληροφορική.

8. Παρουσίαση – ομιλία του ΕΥ / ΜΕ με θέμα «Ψευδείς ειδήσεις (fake news) και Covid-19 – Η νομική αντιμετώπιση» στη διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εργοθεραπεία – Αποκατάσταση – Διεπιστημονικότητα», η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στις 31 Μαΐου 2021. Στην ομιλία παρουσιάστηκαν οι νομικές προσεγγίσεις και διατάξεις σχετικά με την παραπληροφόρηση σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας και συγκεκριμένα στην περίοδο της πανδημίας του Covid-19, καθώς και αποτελέσματα από την έρευνα του έργου τα οποία σχετίζονται με την ειδικότερη προστασία από την παραπληροφόρηση σε θέματα που αφορούν την υγεία.

Εκπληρωθείσα η υπό d) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με παρουσίαση των πορισμάτων του έργου σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο το ποινικό δίκαιο, την εγκληματολογία και την πληροφορική.

9. Συνεργασία με τα ερευνητικά έργα «Eunomia», το οποίο υλοποιείται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και «EDUCABILITY – Building the Capacity of Educators & Librarians in Information Literacy», το οποίο υλοποιείται στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και δημιουργία  infographic στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα με τίτλο «5 βήματα ενάντια στην παραπληροφόρηση και τα fake news». To infographic κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Καθηγητές, Διοικητικούς Υπαλλήλους, φοιτητές) τον Απρίλιο του 2021 και επεδείχθη και στο πάνελ συζήτησης με τίτλο «Misinformation and fake news in a “contemporary society in motion”– Interdisciplinary research approach and suggestions at the University of West Attica (Greece)» στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο ‘Contemporary Societies in Motion – Pioneering qualitative research methods in the study of deviance and social control’ το οποίο διοργανώθηκε στις 27 και 28 Μαϊου 2021 από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος.

Εκπληρωθείσα η υπό f) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ενημέρωση επιστημόνων και χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπό την έννοια της ενημέρωσης μέσω σύγχρονων μέσων (infographic) των επιστημόνων και χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

10. Συμμετοχή του ΕΥ / ΜΕ στην διαδικτυακή εκπομπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής “FIRST FROM THE WEST” στις 17 Ιουνίου 2021. Στην εκπομπή αυτή με θέμα «Fake News vs Ελευθερία της Έκφρασης» φιλοξενήθηκαν οι κ.κ. Πάνος Αλεξανδρής, Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Φώτης Σπυρόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών & Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τη συζήτηση συντόνισε η Γλυκερία Τερζή. Το url στο οποίο έχει δημοσιευθεί η εκπομπή είναι το: https://firstfromthewest.uniwa.gr/broadcasts/fake-news-vs-eleytheria-tis-ekfrasis . Στην εκπομπή αυτή κοινοποιήθηκαν στον ΓΓ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως αρμόδιο σχετικά με την προστασία του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, οι προτάσεις που έχουν προκύψει από το έργο σχετικά με τη νομοθετική αλλαγή των διατάξεων που αφορούν το φαινόμενο των hoaxes και της παραπληροφόρησης.

Εκπληρωθείσες οι υπό g) και h) δράσεις του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με την κοινοποίηση σε αρμόδιους και σχετικούς  φορείς των προτάσεων για τη νομοθετική αλλαγή των διατάξεων που αφορούν το φαινόμενο των hoaxes.

 

11. Διοργάνωση συνεδρίου από την ερευνητική ομάδα για το θέμα της έρευνας στις 29.10.2021, στην οποία παρουσιάστηκαν και τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας. Το διαδικτυακό Συνέδριο είχε τίτλο «Παραπληροφόρηση & fake news – Διεπιστημονική προσέγγιση & πρακτικές για την αντιμετώπιση», διοργανώθηκε από το Κέντρο Μέλέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) με φορέα υποδοχής το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η ερευνητική ομάδα και ο ΜΕ/ΕΥ αιτήθηκε και έλαβε την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στο συνέδριο εισηγήθηκαν όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου καθώς και οι σημαντικοί επιστήμονες Αν. Καθηγητής Βασίλης Καραγιαννόπουλος, University of Portsmouth (UK) / Καθ. Χαράλαμπος Πατρικάκης, Επ. Καθηγητής Δημήτριος Κούης & υπ. Δρ. Φωτεινή Ευθυμίου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Prof. Dr. Katarina Bader, Dr. Carolin Jansen & Prof. Dr. Lars Rinsdorf, από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μέσων, Hochschule der Medien (HdM), Στουτγκάρδη, Γερμανία / Βασίλης Παπακώστας, Αστυνομικός Διευθυντής, Διευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕ Διονύσης Χιόνης.

Εκπληρωθείσες οι υπό b) δράση του σχεδίου διάχυσης των αποτελεσμάτων αναφορικά με τη διοργάνωση συνεδρίου ενημέρωσης κατά τη λήξη του έργου με στόχο την προβολή των τελικών αποτελεσμάτων και οι υπό g) και h) δράσεις του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με την κοινοποίηση σε αρμόδιους και σχετικούς  φορείς των προτάσεων για τη νομοθετική αλλαγή των διατάξεων που αφορούν το φαινόμενο των fake news και των hoaxes, δεδομένης της αιγίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

12.  Διάλεξη του ΜΕ /ΕΥ, στο πλαίσιο διάχυσης του ερευνητικού του έργου μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στην εκδήλωση – σεμινάριο που διοργανώνει η ELSA Greece σε συνεργασία με τα τοπικά της σωματεία – μέλη ELSA Thessaloniki, ELSA Athens και ELSA Komotini στο πλαίσιο της ELSA Day στις 24 Νοεμβρίου 2021 υπό την ευρεία θεματική “Η Ιδιωτικότητα στην Ψηφιακή Εποχή” με θέμα εισήγησης: «Fake news στο διαδίκτυο: Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση – Αποτελέσματα έρευνας»

Για τη διάλεξη αυτή χορηγήθηκε βεβαίωση στην ελληνική γλώσσα.

Εκπληρωθείσα η υπό f) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ενημέρωση επιστημόνων και χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

13. Παρουσίαση – ομιλία του ΕΥ / ΜΕ με θέμα «Fake news σε θέματα υγείας – Νομική αντιμετώπιση και αποτελέσματα έρευνας» στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής-υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, στις 4 Δεκεμβρίου 2021. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην εξέλιξη της τεχνολογίας και στον τρόπο που αυτή επηρεάζει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, σε ειδική αναφορά σχετικά με την παραπληροφόρηση σε θέματα υγείας, ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, στην νομοθετική αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης γενικότερα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία (μετά και την επανατροποποίηση του ά. 191 ΠΚ για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων) και στα αποτελέσματα έρευνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης με ειδική αναφορά στα θέματα υγείας.

Εκπληρωθείσα η υπό d) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με παρουσίαση των πορισμάτων του έργου σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο το ποινικό δίκαιο, την εγκληματολογία και την πληροφορική.

14. Έκδοση από τον ΜΕ/ΕΥ μονογραφίας με τίτλο «Παραπληροφόρηση και fake news στο διαδίκτυο – Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση – Αποτελέσματα έρευνας για τη χάραξη αντεγκληματικής πολιτικής και σχετικού κανονιστικού πλαισίου» από τις εκδόσεις «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» και με πρόλογο του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Πανούση. Στη μονογραφία παρουσιάζονται ενδεικτικά οι ορισμοί της παραπληροφόρησης και των fake news, oι ατιολογικοί παράγοντες, οι μηχανισμοί διάδοσης, τα κοινωνικά δίκτυα με την ανάλογη κοινωνική επιρροή. Ακολουθούν τα συγκριτικά στοιχεία από τις νομοθεσίες [σε παγκόσμια κλίμακα], ανάλυση της ελληνικής νομοθεσίας [ιδίως για τα άρθρα 191 και 162 ΠΚ], καθώς και μία αναφορά σ’ ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα. Η προσέγγιση των εγκληματικών θεωριών, με βάση και τις ψηφιακές τεχνολογίες και η έρευνα με τα αποτελέσματά της και οι de lege ferenda προτάσεις ολοκληρώνουν το κείμενο.

Εκπληρωθείσα η υπό a) δράση του σχεδίου διάχυσης αποτελεσμάτων αναφορικά με tην έκδοση σχετικής μονογραφίας.

Σε όλες τις δραστηριότητες για τη δημοσιότητα και την προβολή του έργου υπάρχει η αντίστοιχη αναφορά της χρηματοδότησης του έργου από το ΕΛΙΔΕΚ και τη ΓΓΕΤ / ΓΓΕΚ, όπως προβλέπεται και στους κανόνες προβολής του έργου και σύμφωνα με τις δυνατότητες του γραφιστικού περιβάλλοντος των τόπων δημοσίευσης.